Hvis du er bange for flygtninge - så vil du hæve udviklingsbistanden

Udviklingsbistand: Alternativet er kommet med et ønske om, at Danmark skal forøge sin udviklingsbistand markant for at fremtidssikre vores samfund. Claus Kvist Hansen (DF) skriver i et debatindlæg, at han undrer sig over, hvorfor der ikke er en finansiering af vores forslag. For der er ikke noget konkret forslag - og derfor ikke nogen konkret finansiering. Der er en vision. En ambition. Alternativet forstår, at verden står overfor nogle årtier, hvor flere mennesker end nogensinde før vil flytte sig for at få bedre levevilkår. Vi vil opleve flygtninge- og migrationsstrømme i et omfang, der vil få de seneste års tilstrømning til at blegne.

Det er blandt andet derfor, at Alternativet ønsker større visioner for dansk og vestlig udviklingsbistand. Det er derfor, at FN har bedt verdens rige befolkninger afsætte flere midler til at bekæmpe ulighed og klimaforandringer, og grunden til en forenet menneskehed forlod klimakonferencen COP21 i december 2015 med ambitioner om at tage klimakatastrofen langt mere alvorligt.

Det er derfor, jeg i en kronik i Jylland-Posten slog på tromme for, at vi afgiver noget af vores for at sikre, at planetens mest udsatte mennesker kan få en lysere fremtid. For ikke blot mener jeg, at det er etisk rigtigt at gøre - på den der måde, der giver en varm følelse i brystet af at gøre noget godt - det er også fornuftigt af andre grunde. En højere udviklingsbistand vil medvirke til, at flere af Jordens indbyggere har en chance for et godt liv der, hvor de er. Og dermed holde dem fra at flytte sig til mere egnede områder - for eksempel Danmark.

Derfor undrer det mig ikke så lidt, at Dansk Folkeparti er så stolte af deres medvirken til at skære dansk udviklingsbistand. Netop den forebyggelse af nød, klimaforandringer, krig og konflikt, som udviklingsbistanden medvirker til, er jo vital, hvis vi skal gøre os noget håb om at holde tilvandringen til Danmark nede. Så jeg vil anbefale Claus Kvist Hansen og ligesindede at smide lidt af "hvor skal pengene komme fra"-fokuseringen og i stedet se på, om ikke denne ambition burde deles af flere? At tro vi kan lade stå til på den måde, som den nuværende politik lægger op til, vil med al sandsynlighed betyde flere naturkatastrofer, flere konflikter, mere nød og flere flygtninge og migranter ved de danske grænser. Og det kan jeg ikke se er ønskværdigt for nogen - udover selvfølgelig politikere, der lukrerer på netop sådan en udvikling.


Første gang udgivet hos Fyens Stiftstidende d. 23. februar 2018