Legaliseringen af cannabis kommer – spørgsmålet er hvordan

Af Anders Stjernholm, folketingskandidat, KBH Omegns storkreds

I dag sidder danskere i smerter og sygdom, som kunne få hjælp af en plante. 

Der sidder mennesker klar til at feste med alkohol, som ville få en bedre og fornuftigere fest, hvis der var cannabis på bordet. 

Der sidder nogen i situation, hvor alkohol bare hjælper med at klare dagen – selv for dem ville cannabis være bedre. 

Og der sidder mennesker, som vælger at feste, smertestille, behandle eller bare slappe af med cannabis, som bryder loven. De gør ingen skade, de snyder ikke nogen, de belaster ikke nogen. Alligevel er de at regne som kriminelle. 

Det er hårdt at kalde det kriminelt. For det er en offerløse forbrydelse, hvis ellers den tørrede plante i deres joints, piber, kreative rygeaggregater, bagværk, slik, e-cigaretter, te eller lasagne er anskaffet uden vold, trusler eller udnyttelse af andre. Derfor mener halvdelen af danskerne også, at det bør være lovligt.

I 2017 ønskede 53% af danskerne en legalisering af cannabis, viste en undersøgelse foretaget af Epinion for DR i 2017. Blot 27% var imod. Den 31. maj 2019 kom en ny undersøgelse, en Norstat-måling gennemført for Altinget og Jyllands-Posten, hvor hele 65% af danskerne ønsker en legalisering af cannabis. Kun 25% svarer ‘nej’. Folkets holdning rykker sig markant, for de følger tilsyneladende bedre med i udviklingen.

Modstandere mangler argumenter

I Folketinget holder de blå partier samt Socialdemokratiet stadig fast i forbudstankerne, til trods for at argumentationen bliver stadigt mere søgt. Senest blev der peget på rapporten “Lessons learned after 4 years of marijuana legalization” forfattet af lobbyorgansationen SAM (Smart Approaches to Marijuana). I den rapport har SAM håndplukket en række statistiskker for at fremvise et skræmmende billede af tingenes tilstand i de stater i USA, hvor man har lovliggjort rekreativ indtagelse af planten. 

Blandt andet peger de på, at bandekriminaliteten er steget med legaliseringen. Det skyldes dog meget naturligt, at disse stater har oplevet større smugleraktivitet, fordi borgere i de omkringliggende stater gerne vil have cannabis. Samtidig er selve implementeringen af lovlig cannabis nogle steder sket med mangelfuld regulering, hvilket har bevirket et gråt marked med kriminelle elementer. Disse erfaringer bør ikke bruges som skræmmeeksempler, men som input til, hvordan vi laver en legalisering med færre af disse problemer. 

SAM peger også på, at der er flere hospitalsindlæggelser på grund af cannabis i stater, der har legaliseret. Det giver god mening, for nu er det ikke tabubelagt at gå til sin læge, hvis man har problemer. Jeg ser det faktisk som en god ting, at folk ikke sidder derhjemme alene med eventuelle problemer. Og bruger gerne anledningen til at understrege, at intet menneske nogensinde er død på grund af en cannabisoverdosis. Der er ganske enkelt umuligt. 

I det hele taget er SAMs rapport så ensidigt fokuseret på at skræmme politikere væk fra legalisering, at vi undrer os over, at den bliver brugt som neutralt og objektivt input i Folketinget. 

Erfaringerne – og de realistiske løsninger

Cannabis er den kommende verdensleder inden for rusmidler. For det er et produkt, der er alkohol overlegent på de fleste parametre. Og det ved bryggerier og spiritusfabrikanter faktisk også godt. Derfor forbereder de sig – som dygtige forretningsfolk jo gør – på den kommende legalisering. Det bør vi politikere også gøre. Derfor har vi i Alternativet længe afholdt politiske laboratorier og høringer om en kommende model for legalisering – men deltagelse fra de andre partier i Folketinget, der også godt kan se, at forbuddet ingen nyttig effekt har. Og erfaringerne fra rundt om i verden er værdifulde for os. 

For eksempel bør vi ikke kopiere Hollands model, hvor de kun har legaliseret salg og indtagelse i coffeeshops – i detailledet af forretningen – hvorfor produktion og engrossalg stadig er ulovligt og på bandehænder. Legaliseringen bør være i alle led: Produktion, distribution og detailsalg. 

Desuden skal hjemmedyrkning være lovligt, således at brugerne selv kan skubbe til udviklingen. Når først vi giver denne plante fri, skal den være fri for at alle benytte, udnytte og udvikle. Hjemmedyrkningen vil også være en vigtig balancestang i forhold til prissætning fra udbyderne. Når folk kan lave produktet hjemme, sætter det naturligvis et loft over, hvor meget man kan tage for produktet i handelen.

Generelt står vi her med en debat, hvor sund fornuft står overfor en sær ulogisk konservatisme. For det er ganske enkelt ikke etisk forkert at nyde cannabis. Det er hovedårsagen til, at de fleste støtter en legalisering. Og det er tilmed fornuftigt for os som samfund. Som rusmiddel kan vi styre det, som medicin kan det hjælpe os, og som handelsvare kan det blive et nyt erhvervseventyr for Danmark.