Mine mærkesager

Min seneste video om cannabis har fået ganske meget opmærksomhed. Og det medfører hurtigt kritik, fordi nogen nu tror, at jeg er en legaliseringskandidat og kun slår mig på én sag.

Så lad få mine mærkesager på plads. Her er en kort sammenfatning af de ting, der bekymrer mig mest politisk:

Lighed:

Lighed er et afgørende begreb at arbejde med i den her tid. OECD, IMF og Verdensbanken er enige om, at økonomisk ulighed i alle verdens samfund holder os tilbage. Den rammer også ikke kun på pengene - også vores sundhed, uddannelse og tryghed lider skade. Uligheden skader sågar den økonomiske vækst, hvis man er typen, der stadig går op i den slags. Den gamle sang om, at når de rige bliver rigere, følger de fattige med, holder ikke. Tallene peger den modsatte vej. 

Jeg ønsker et mere lige Danmark, som kan tjene som forbillede og model for resten af verden. 

Ny politisk kultur:

Hvis vi kan lære hinanden den rette tone, den rette argumentation og den rette indstilling til vidensdeling, kan vi starte en kulturel reformation. Første skridt er ændringen af det politiske system og kulturen blandt de politiske aktører. Det er derfor Alternativet ønsker en ny politisk kultur, hvor positivitet skal være i højsædet. Hvor man søger at forstå sin modpart frem for misforstå - og bevidst misfortolke.

Vores demokrati trænger til en overhaling. Vi har haft det i rundt regnet 150 år nu - men ikke rigtig forbedret det synderligt. De fleste medbestemmelse er reduceres til et kryds på et stykke papir hver andet år. Med de digitale muligheder bør vi åbne for langt mere medbestemmelse i befolkningen med for eksempel et åbent ministerium, hvor enhver borger kan stille forslag til Folketinget. Alle kan høres i dag - så lad os da høre alle. 

Uddannelse: 

Der er gjort enorme fremskridt i læringsmetoder og forskning, som bare venter på at blive implementeret. Heldagsskolen og inklusionstanken er et par positive initiativer i mine øjne, men der er tydelige svagheder. Først og fremmest mangler pengene. Jeg ønsker at arbejde for at tilføre Folkeskolen flere midler - i første omgang til bedre fysiske rammer for både lærere og elever. 

Uddannelse er en livslang proces, og en ikke mindst en proces som er meget individuel. Derfor ønsker Alternativet et mærkbart større fokus på selve det at lære og forbedre sig. Personlige kompetencer bliver til stadighed vigtigere i forhold til faglighed. Forstå mig ret, når jeg siger det. Oplysning og fakta ligger os mere frit og hurtigt tilgængeligt end nogensinde før - så vores udfordringer bliver anderledes i fremtiden. Det skal vores uddannelsessytem afspejle.

 

Det var lidt om, hvad jeg fokuserer på foreløbig af politiske områder. Men min ambition med at gå ind i politik er at være med til ledelsen af vores samfund som helhed. Og eftersom jeg nærmest har en holdning til alt, kommer jeg næppe til at begrænse mig...